De volgende Subsidies en sponsoren maken tot nu toe de voorstelling Fier mogelijk:

Bij Bzzzonder Spelen bieden we kinderopvang voor kinderen van 0 tot twaalf jaar oud. Iedereen is welkom, ook met een zorgvraag. Door in mogelijkheden te denken is er heel veel mogelijk. 

Onze notarissen en adviseurs bieden hoogwaardig advies op het gebied van ondernemingsrecht, vastgoed en familievermogens

Een stad zonder cultuur is een stad zonder hart. De gemeente Amersfoort heeft daarom drie subsidieregelingen voor de amateurkunstverenigingen. Deze subsidies helpen de amateurkunst bij het in stand houden van het verenigingsleven én stimuleren de artistieke kwaliteit van de amateurkunst.