ARAG

ARAG gelooft niet in het recht van de sterkste, maar in gelijke rechten. Wij staan op voor gerechtigheid. Want iedereen moet zichzelf kunnen verdedigen en zijn recht kunnen halen! Amersical speelt dit jaar voor het 6e jaar een live reclame tijdens de voorstelling die naadloos in het verhaal wordt verwerkt.


Gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort ondersteunt Amersical met een subsidie.


Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Jaarlijks worden er meer dan 3.500 projecten ondersteund.


Lijf & Visie

Lijf & Visie is een vooruitstrevend centrum waar Specialismen, Sport & Leefstijl en Revalidatiegeneeskunde onder één dak worden aangeboden.


De Spullenmannen

Kunstenaarscollectief de Spullenmannen uit Amersfoort maakt beeldend theater en theatrale beelden vanuit een gezamenlijke voorliefde voor oude spullen. Met deze spullen is een eigen beeldtaal ontwikkeld die tot uiting komt in onder meer theaterproducties, performances en installaties.


Carel Nengermanfonds

De stichting heeft ten doel het bevorderen van natuur en cultuur. Zij doet dit door het verlenen van financiële steun aan (rechts)personen en/of instellingen, die op deze gebieden actief zijn. Het Carel Nengerman Fonds draagt de naam van mr. Carel Constantijn Nengerman, die 35 jaar bij het verzekeringsbedrijf AMEV heeft gewerkt.