De volgende Subsidies en sponsoren maken de voorstelling Léon mogelijk:


ARAG: juridisch probleemoplosser

Maatschappelijke betrokkenheid zit in ons DNA. Al sinds de oprichting van ons familiebedrijf in 1935 zetten we ons in voor gelijke kansen. Elke dag. Vanuit onze overtuiging dat iedereen toegang tot het recht moet hebben. Ook wie geen advocaat kan betalen. Ook vanuit onze maatschappelijke samenwerkingen zorgen we voor fairplay in de maatschappij. Door onze bijdrage aan Amersical, maken we het mogelijk dat doelgroepen vanuit onze maatschappelijke samenwerkingen een onvergetelijke middag beleven bij musical Léon.

Link: ARAG in de maatschappij | Ontdek wat we doen! | ARAG

Een stad zonder cultuur is een stad zonder hart. De gemeente Amersfoort heeft daarom drie subsidieregelingen voor de amateurkunstverenigingen. Deze subsidies helpen de amateurkunst bij het in stand houden van het verenigingsleven én stimuleren de artistieke kwaliteit van de amateurkunst.