Voor het eerst vindt er binnen Amersical een unieke samenwerking plaats. Regisseur/choreograaf Susannah Iseger vormt dit jaar met behulp van twee castleden het choreografenteam. Deze twee leden hebben beide veel ervaring in dans en zijn enthousiast om dit te delen met de rest van de groep. Dit is zeer leerzaam voor de drie choreografen, daar zij uit drie verschillende dansdisciplines komen. Zo wordt er per dans gekeken naar de sfeer, de stijl en de muziek en wordt er de bijpassende choreograaf bijgezocht.
Daarnaast is er dit jaar extra veel aandacht voor techniek, lichaamscontrole, vloercontact (‘gronden’) en moeten alle bewegingen worden ‘verkat’. Binnen de moderne- en jazzdans zijn er veel bewegingen te vinden die katachtig zijn. De choreografen zoeken ze op, proberen ze uit en gebruiken ze als het kan en zo hopen ze tot een mooi eindresultaat te komen.